ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานซ่อมบำรุง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share