ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรคเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๖๐๐ ANSI LUmens จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share