ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share