ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share