ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share