แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 54
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 79
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวม ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 34
ประกาศผู้ชนะนำเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานคล้ายวันสถาปนา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และอุปกรณ์จัดงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันสถาปนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 44