แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 24
ประกาศผู้ชนะนำเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานคล้ายวันสถาปนา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์และอุปกรณ์จัดงานบำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันสถาปนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล งานสถาปนา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อติดหน้าอกและสติ๊กเกอร์กระดาษขาวด้าน เพื่อใช้ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมบริหารจัดการ Web Hosting จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือประกอบการสัมมนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ชนิดออกด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ กล่อง (๑,๐๐๐ ชุด/กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 39