แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจ้างปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวม ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 19
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 40
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 36
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 34
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 61
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวม ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 45