แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องประชุม ศูนย์การศึกษาสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 23
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 22
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ด้วย เขียนโดย arthit 24
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย jetsada 1052
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 425
(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เขียนโดย jetsada 1394
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพระนักศึกษาด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย jetsada 896