แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ประจำตำแหน่งอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานช่าง จำนวน ๘ รายการ ประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B ๗.๑) ห้องกองแผนงานและห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นน้ำ ๑ เครื่อง พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานซ่อมบำรุงฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ (งานซ่อมบำรุง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรคเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๓,๖๐๐ ANSI LUmens จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อหนังสือ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน ๑๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนม่านห้องประชุมสุชีพ ปุญญานุภาพชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 8
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง วิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ฝ่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหมกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 36