แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบท่อต่อ ขนาด ๒ ก๊อก ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 20
ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 28
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุด วิทยาเขตอีสานตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสัมมนา วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนรับรอง วิทยาเขตอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 28