แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 34
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องเรียนรวม ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย arthit 30
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย arthit 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 7
ประกาศผู้ชนะนำเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานคล้ายวันสถาปนา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย arthit 7